Voorzitterschap en Secretariaat

VOORZITTERSCHAP EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTERSCHAP – 2018-2019

CESNI kiest zijn voorzitter en plaatsvervangende voorzitter. Deze worden benoemd voor een periode van twee jaar uit deskundigen van de nationale administraties die lid van CESNI zijn. De plaatsvervangende voorzitter bekleedt het voorzitterschap wanneer de voorzitter verhinderd is of wanneer diens plaats vacant is.

CESNI heeft tijdens de vergadering van 18 oktober 2017 zijn voorzitter en plaatsvervangende voorzitter gekozen voor de periode 2018-2019.

Lucia_Luijten

 

Voorzitster

Mw. Lucia Luijten

Hoofd afdeling binnenvaart en vaarwegen

Ministerie van infrastructuur en milieu

NEDERLAND

 
 
 

 

Vera Hofbauer

 

Plaatsvervangende voorzitster

Mw. Vera Hofbauer

Hoofd van de Afdeling Binnenvaart, technische en nautische sectoren

Ministerie van Vervoer, Innovatie en Technologie

OOSTENRIJK

 
 
 

 

SECRETARIAAT VAN CESNI

Het secretariaat van CESNI en zijn werkgroepen wordt gevoerd door het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Hieronder een lijst van de gesprekspartners ter beantwoording van de specifieke vragen met betrekking tot CESNI

JS

 

Mw. Julia Schoppe

Vragen met betrekking tot de coördinatie van CESNI
comite_cesni@cesni.eu

 
 
 
 
 
 
 

 

BBo

 

Dhr. Benjamin Boyer

Vragen met betrekking tot technische voorschriften (CESNI/PT)
pt_cesni@cesni.eu

 
 
 
 
 
 
 

 

Rusche

 

Dhr. Jörg Rusche

Vragen met betrekking tot beroepskwalificaties (CESNI/QP)
qp_cesni@cesni.eu

 
 
 
 
 

 

LF

 

Mw. Lucie Fahrner

Vragen met betrekking tot de communicatie
info@cesni.eu

 
 
 
 
 
 
 

 

Eerdere voorzitterschappen

 

Max Nilles

2016-2017
Dhr. Max Nilles

Adviseur bij het directoraat
Directoraat binnenvaart en logistiek

Afdeling vervoer

Ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuurr

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG