Voorzitterschap en Secretariaat

VOORZITTERSCHAP EN PLAATSVERVANGEND VOORZITTERSCHAP – 2020-2021

CESNI kiest zijn voorzitter en plaatsvervangende voorzitter. Deze worden benoemd voor een periode van twee jaar uit deskundigen van de nationale administraties die lid van CESNI zijn. De plaatsvervangende voorzitter bekleedt het voorzitterschap wanneer de voorzitter verhinderd is of wanneer diens plaats vacant is.

CESNI heeft tijdens de vergadering van 15 oktober 2019 zijn voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen voor de periode 2020-2021.

Vojtech Dabrowski

 

Voorzitter

Dhr. Vojtech Dabrowski

Hoofd van de eenheid binnenvaart in de afdeling spoorwegvervoer en binnenvaart

Ministerie van Vervoer

TSJECHISCHE REPUBLIEK

 
 
 
 

Hans-Peter Hadorn

 

Plaatsvervangend voorzitter

Dhr. Hans-Peter Hadorn

CEO

Schweizerische Rheinhäfen

ZWITSERLAND

 
 
 
 
 

SECRETARIAAT VAN CESNI

Het secretariaat van CESNI en zijn werkgroepen wordt gevoerd door het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Hieronder een lijst van de gesprekspartners ter beantwoording van de specifieke vragen met betrekking tot CESNI

JS

 

Mw. Julia Schoppe

Vragen met betrekking tot de coördinatie van CESNI
comite_cesni@cesni.eu

 
 
 
 
 
 
 

 

BBo

 

Dhr. Benjamin Boyer

Vragen met betrekking tot technische voorschriften (CESNI/PT)
pt_cesni@cesni.eu

 
 
 
 
 
 
 

 

Rusche

 

Dhr. Jörg Rusche

Vragen met betrekking tot beroepskwalificaties (CESNI/QP)
qp_cesni@cesni.eu

 
 
 
 
 

 

LF

 

Mw. Lucie Fahrner

Vragen met betrekking tot de communicatie
info@cesni.eu

 
 
 
 
 
 
 

 

Eerdere voorzitterschappen

 

Max Nilles

2016-2017
Dhr. Max Nilles

Adviseur bij het directoraat
Directoraat binnenvaart en logistiek

Afdeling vervoer

Ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuurr

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 
 
 
 

Lucia Luijten

2018-2019
Mw. Lucia Luijten

Hoofd afdeling binnenvaart en vaarwegen

Ministerie van infrastructuur en milieu

NEDERLAND